با ما در تماس باشید

ایمیل ما

برای ارسال ایمیل به شرکت مهندسی دانش بنیان پترو پارس صنعت هیوا می توانید از آدرس زیر استفاده نمایدد.

info@ppsh.co.ir

تماس با ما

دفتر مرکزی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان شیخ بهایی، واحد 276

338872255 (031) - 33865455 (031) داخلی: 1062